Lohja, Finland
Karita Kangasmaa (dobo-koulutusohjaaja)
Susanna Gustafsson (Eläintenkouluttaja EAT)

Koulutusohjaajalista